Abergele Camera Club

AIMS OF THE CLUB

We are slightly different to most camera clubs or photographic societies, in that we are a non-competitive club that concentrates on teaching photography and all its different aspects and genres.

HISTORY

The Club was formed in 2008 to provide a friendly, social meeting place for members with an interest in photography.

WHERE AND WHEN DO WE MEET

Our Club meets at St Paul's Church, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA on the second and fourth Monday monthly throughout the year. We also have a more specialised meeting covering studio and flash photography on the third monday each month. The meetings start at 7.30pm (unless otherwise stated) and end around 9.30pm.

Membership is currently £25.00 per annum with a £3 entry fee at each meeting to cover the room rental and refreshments

AMCANAU'R CLWB

Yr ydym yn wahanol i'r rhan fwyaf o clwbiau camera a chymdeithasau ffotografaidd, oherwydd nid ydym yn cystadleuol, ond yn crynodi ar dysgu ffotograffiaeth a'i holl wahanol agweddau.

HANES

Creuwyd y Clwb yn 2008 i ddarparu lle cyfeillgar, a chymdeithasol i aelodau gyda diddordeb mewn ffotografffiaeth.


LLE A PRYD YR YDYM YN CYFARFOD

Mae'r Clwb yn cyfarfod yn eglwys St Paul, Stryd-y-Bont, Abergele, LL22 7HA, ar yr ail a'r pedwerydd nos Llun yn fisol trwy'r flwyddyn. Mae genym hefyd noson mwy arbennig I ddysgu gwaith stiwdio a ffotograffiaeth flach ar y trydydd nos Llun bob mis. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7.30yh (os na fydd nodi'n wahanol) ac yn gorffen tua 9.30yh.

Mae aelodaeth yn £25 y flwyddyn gyda tal mynediad o £3 i bob cyfarfod i helpu talu'r rhent am yr ystafell ac am luniaeth.


Camera Club Location

Saint Pauls English Methodist Church